Başlık için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Toprak, Fatih; Çelikler, Dilek (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013-06)
  Bu araştırmada, yaparak yaşayarak öğrenmelerin gerçekleştiği laboratuvar ortamında; 3E, 5E öğrenme halkası ve geleneksel öğretim yöntemi uygulanması sonucu, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, kimya ve laboratuvara ...
 • Halıgür, Mehmet; Vural, Sevil Atalay; Sahal, Mehmet; Ural, Kerem; Berkin, Şenay (Bull Vet Inst Pulawy, 2007)
  Clinical, pathomorphological and immunohistological findings of generalised tuberculosis diagnosed in a 1-year-old male tabby cat were evaluated. Macroscopic examination revealed greyish-white nodules, exceeding ...
 • Ural, Alattin (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014-03)
  Bu çalışmanın amacı, ilköğretim geometri öğrenme alanındaki kazanımların Paint programıyla nasıl ele alınabileceğini göstermek için bazı örnek etkinlikleri ve öğretmenlerin uygulamaya ilişkin görüşlerini sunmaktır. Bu ...
 • Dükel, Muzaffer (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu güne kadar yapılan çalışmalarda Graecoanatolica cinsine ait türlerin morfolojik özelliklerine bakılarak taksonomik yeri belirlenmiş olmasına rağmen, moleküler sistematiği incelenmemiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin Batı ...
 • Kurtdede, Arif; Haydardedeoğlu, Ali Evren; Ural, Kerem; Karakurum, M. Çağrı; Cıngı, C. Çağrı; Kar, Sırrı (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2007)
  Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Kliniğine hasta şikayeti ile 2005 Mayıs’ta getirilen 6 yavru güvercin ve 2007 Ocak’ta getirilen 4 yavru güvercin olmak üzere Ankara’daki ...
 • Öztürk, Mustafa; Eroğlu, Esra (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013-03)
  Haritalar herhangi bir yerde var olan beşeri, fiziki ve ekonomik özellikler ile bunların dağılışını göstermenin ve analiz etmenin etkili yollarından birisidir. Nitekim genellikle coğrafya öğretmenlerinin derslerinde ders ...
 • Canbay, Alaattin; Nacakci, Zeki (Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2017)
  Türk-İslam inanç ve tasavvuf yaşamında önemli bir yeri olan Hoca Ahmet Yesevî, on ikinci yüzyıldan itibaren Orta Asya’da olduğu kadar Anadolu’da da İslamiyet’in yayılıp benimsenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ahmet ...
 • Çiftçibaşı, Mehmet Can (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışma, hızlı okuma teknikleri eğitiminin müzik eğitiminde deşifre becerisine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alanyazın araştırması sürecinde hızlı okuma ve deşifre becerisi kavramları göz hareketleri bağlamında ...
 • Korkmaz Ağaoğlu, Özgecan; Çınar Kul, Bengi; Akyüz, Bilal; Elmaz, Özkan; Özçelik Metin, Mahiye; Saatcı, Mustafa; Ertuğrul, Okan (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2012)
  This study was conducted to determine DNA-polymorphism of a SacII RFLP at exon 7 of the β-lactoglobulin (β-LG) gene in Honamli (31), Hair (39) and Saanen (41) goat breeds. A total of 111 goats were genotyped for the ...
 • Öner, Jale; Öner, Hakan (Acta Histochem. Cytochem, 2007)
  Thyroid hormones (THs) play an important role in reproduction and are essential for development in vertebrate species. It has been reported that hypothyroidism in women causes irregular menstruation, frank infertility ...
 • Halıgür, Mehmet; Hasırcıoğlu, Sibel; Özmen, Özlem; Kale, Mehmet; Aydoğan, Ahmet (Veterinarni Medicina, 2014)
  The present study was aimed at the detection and describing the lesions of akabane virus in foetal and new-born calves tissues using immunohistochemical and immunofluorescence techniques. Akabane virus lesions were evaluated ...
 • Gökhan, Nur; Nazlı, Mümtaz; Eliş Yıldız, Sevda (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2014)
  The objective of this study was to investigate the effects of capsaicin on the testis distribution of transforming growth factor beta 2 (TGFβ2) and gene expression using real-time PCR in pubescent rats. In this study, rats ...
 • Aşçı, Halil; Özmen, Özlem; Ellidağ, Hamit Yaşar; Bünyamin, Aydın (Taiwan Food and Drug Administration, 2017-10)
  Prolonged use of an antineoplastic agent methotrexate (MTX), can cause numerous side effects such as nephrotoxicity. The aim of this study was to examine the effects of MTX on kidneys and demonstrate the protective effects ...
 • Öztürk, Dilek; Pehlivanoğlu, Faruk; Kale, Mehmet; Tok, Ahmet Ali; Güldalı, Yüksel; Türütoğlu, Hülya (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2010)
  The purpose of this study was to determine the sensitivity and specificity of the γ-IFN assay and to compare the γ-IFN assay and intradermal tuberculin test results for detection of bovine tuberculosis. Defibrined blood ...
 • Ağaoğlu, Ali Reha; Karakaş, Kübra; Kaymaz, Mustafa (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2014)
  The aim of this study was to assess the efficacy of the repeated administration of superovulatory protocol and surgical procedure in in vivo embryo production, as well as to determine the differences in the responses to ...
 • Albay, Metin Koray; Şahinduran, Şima; Kale, Mehmet; Karakurum, Mehmet Çağrı; Sezer, Kenan (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2010)
  The study evaluated the influence of Tarantula cubensis extract 1:100/D2 (Theranekron®, Richter Pharma, Austria) on the treatment of the oral lesions in Bluetongue disease in cattle. Nine Holstein cattle with Bluetongue ...
 • Hasırcıoğlu, Sibel; Kale, Mehmet; Acar, Abuzer (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2009)
  In this study, the presence of pestivirus reported as an important cause of abort cases in sheep and goats was investigated serologically and virologically in aborted sheep and goats. For this purpose, serum and leukocyte ...
 • Ata, Ayhan; Kocamüftüoğlu, Mesih; Hasırcıoğlu, Sibel; Kale, Mehmet; Gülay, Mehmet Şükrü (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2012)
  The aim of this study was to determine the seroprevalence of Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) and investigate the relationship between BHV-1 infection and fertility in Repeat Breeding (RB) dairy cows in Burdur province, Turkey. ...
 • Taşçı, Fulya; Türütoğlu, Hülya; Öğütçü, Hatice (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 2010)
  The aim of this study was to investigate the presence of Listeria species in the milk and silage samples obtained from fifteen different farms in Burdur. A total of 250 samples (silage and cow’s milk obtained from animals ...
 • Öztürk, Dilek; Adanır, Ramazan; Türütoğlu, Hülya (2007)
  The aim of this study was to describe a case of skin lesions with haemorrhaging in a carp (Cyprinus carpio) hatchery farm and to determine effective antibiotic treatments. In the macroscopic examinations of nine carp ...