Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Presence and characteristics of sorbitol-negative Escherichia coli O157 in healthy sheep faeces

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.