Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Immunodetection of Thyroid Hormone Receptor (Alpha1/Alpha2) in the Rat Uterus and Oviduct

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.