Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

ISOLATION AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF AEROMONAS HYDROPHILA IN A CARP (CYPRINUS CARPIO) HATCHERY FARM

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.