Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Sosyal Bilgilere İlişkin İçsel ve Dışsal Güdülerin Özyeterlik ve Başarı Yönelimlerine Göre Yordanması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.