Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Determination of Clostridium botulinum Toxins in Dairy Cows with Abomasal Displacement

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.