Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield for Simmentals Reared in Kazova State Farm in Turkey

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.