Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

In Vitro Diagnosis of Bovine Tuberculosis by γ-Interferon Assay

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.