Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Investigations of Listeria Species in Milk and Silage Produced in Burdur Province

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.