Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Population Structures and Some Growth Properties of Three Cyprinid Species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey)

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İnnal, Deniz
dc.date.accessioned 2014-09-03T14:05:19Z
dc.date.available 2014-09-03T14:05:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation http://vetdergi.kafkas.edu.tr/tr/Arsiv/2010_4B.html tr_TR, en_US
dc.identifier.issn 1300-6045
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11672/261
dc.description Bu çalışma Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara-Sakarya Havzası)’nde yaşayan Kefal [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)], Kadife [Tinca tinca (Linnaeus, 1758)] ve Inci (Alburnus escherichii Steındachner, 1897) balığının populasyon yapısı ve bazı büyüme özelliklerinin araştırılması ile ilişkilidir. Bu amaçla, balık türlerinin populasyon yoğunluğu, yaş ve eşey kompozisyonu, boy ve ağırlık büyümesi ve boy-ağırlık ilişkisi saptanmış ve diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Balık türlerinin yoğunluğu; Kadife (38.78%); Kefal (31.19%); İnci (25.69%)’dir. Kadife ve İnci balığı için maksimum yaş VIII, Kefal için X’dur. Kefal, İnci ve Kadife populasyonunun boy - ağırlık ilişkisi sırasıyla W = 0.0134 LF3.0126, W = 0.0066 LF3.2501 ve W = 0.0144 LF3.0066’dir. Türlerin aynı yaş gruplarında erkek ve dişi bireyler arasında boy ve ağırlık açısından fark, t-testiyle önemsiz (P>0.05) olarak gözlenmiştir. tr_TR, en_US
dc.description.abstract This study concerns an investigation of the population structures and some growth properties of European Chub [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)], Tench [Tinca tinca (Linnaeus, 1758)] and Anatolian Bleak (Alburnus escherichii Steindachner, 1897) living in Camkoru Pond (Camlıdere- Ankara- Sakarya Basin). For this purpose the population densities, age and sex compositions, growth in length and weight, length-weight relationships of fish species have been obtained and compared with other studies. The densities of fish species are (38.78%) Tench; (31.19%) European Chub; (25.69%) Anatolian Bleak. The maximum ages for Tench and Anatolian Bleak were VIII, and for European Chub was X. The length and weight relationship for European Chub, Anatolian Bleak and Tench populations was as follows: W = 0.0134 LF3.0126, W = 0.0066 LF3.2501 and W = 0.0144 LF3.0066 . Student’s t test showed that differences in length and weight between females and males of the same age groups of species were statistically insignificant (P>0.05) tr_TR, en_US
dc.language.iso en tr_TR, en_US
dc.publisher Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University tr_TR, en_US
dc.relation.ispartofseries 16;Suppl-B
dc.subject Tinca tinca tr_TR, en_US
dc.subject Squalius cephalus tr_TR, en_US
dc.subject Alburnus escherichii tr_TR, en_US
dc.subject Population structures tr_TR, en_US
dc.subject Growth properties tr_TR, en_US
dc.subject Camkoru Pond tr_TR, en_US
dc.subject Çamkoru Göleti tr_TR, en_US
dc.subject Büyüme özellikleri tr_TR, en_US
dc.subject Populasyon yapısı tr_TR, en_US
dc.subject Alburnus escherichii tr_TR, en_US
dc.subject Squalius cephalus tr_TR, en_US
dc.subject Tinca tinca tr_TR, en_US
dc.title Population Structures and Some Growth Properties of Three Cyprinid Species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey) tr_TR, en_US
dc.title.alternative Çamkoru Göleti (Ankara-Türkiye)’nde Yaşayan Üç Cyprinid Türünün [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758), Tinca tinca (Linnaeus, 1758) ve Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Populasyon Yapısı ve Bazı Büyüme Özellikleri tr_TR, en_US
dc.type Article tr_TR, en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster