Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Identification of β-Lactoglobulin Gene SacII Polymorphism in Honamli, Hair and Saanen Goat Breeds Reared in Burdur Vicinity

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.