Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Detection of Methicillin and Vancomycin Resistance in Staphylococcus Strains Isolated from Bovine Milk Samples with Mastitis

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.