Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

The Effects of Using Chicken Drippings oil Instead of the Sunflower Oil on Performance, Blood Parameters, Cholesterol and Fatty Acid Composition of Egg Yolk in Laying Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.