Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Sılar yöntemi kullanılarak elde edilen kurşun sülfür filmlerin bazı fiziksel özellikleri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.