Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

2,4-dihidroksipirido [1,2-a] benzimidazolün sentezlenmesi ve yapısının aydınlatılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.