Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Köpeklerin arka ekstremite operasyonlarında bupivakain-morfin kombinasyonuyla tek segment kombine spinal-epidural anestezinin kullanılabilirliğinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.