Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Kimyasal depolama yöntemi ile elde edilen pbs yarı iletken filmlerin yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.