Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Ayakta tek aşamalı laparoskopik abomasopeksi ile tedavi edilen sola abomasum deplasmanlı sığırlarda bazı pre- ve intra-operatif bulgularla desüflatif replasman süresi arasındaki ilişkinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.