Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Leiomyomas of oviduct and ıts ventral ligament of hens: ımmunohistochemical evaluation and the plasma concentration levels of 17 β-oestradiol and progesterone

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.