Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Ultrasonographic finding in anterior displacement of abomasum in a cow

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.