Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Bernstein collocation method for solving nonlinear fredholm-volterra ıntegrodifferential equations in the most general form

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.