Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Immunohistochemical evaluation of akabane virus infection in aborted and new-born calves

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.