Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Immunohistochemical localization of transforming growth factor beta 2 and gene expression using real-time pcr in capsaicin-administered rat testis during puberty

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.