Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Mva i pcr-rflp identifies single nucleotide polymorphism of the alpha-lactalbumin gene in some goat breeds reared in Turkey

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.