Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

The effects of gemfibrozil and ovariectomy on the peroxisome proliferator activated receptors (ppars) in mice with experimentally induced obesity

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.