Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Optimization of cutting parameters, condition and geometry in turning aısı 316l stainless steel using the grey-based taguchi method

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.