Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

New chroman-4-one/thiochroman-4-one derivatives as potential anticancer agents

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.