Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

The impact of gallic acid on the methotrexate-induced kidney damage in rats

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.