Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Evaluation of tool path strategy and cooling condition effects on the cutting force and surface quality in micromilling operations

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.