Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Numerical analysis for the Klein-Gordon equation with mass parameter

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.