Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Analysis of a new model of h1n1 spread: model obtained via mittag-leffler function

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.