Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

A rapid synthesis of 2-((2-amino-4,6-dimethylpyrimidine-5yl)diazenyl)benzoic acid: Experimental, DFT study and DNA cleavageactivity

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.