Açık Arşiv Hizmete Girdi

Açık Arşiv Sistemi; üniversitemizin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Communities in DSpace

Recently Added

View more